Struktura Wspólnoty

DUSZPASTERZ

- odpowiada za Wspólnotę, ukierunkowuje rozwój, formację, dba o jedność wewnętrzną i zewnętrzną z Biskupem i innymi wspólnotami.

RADA PASTORALNA

- (z Duszpasterzem i Liderem) wybrana spośród członkow Przymierza przez Lidera i Duszpasterza, max.5 osób (spotkania w zależności od potrzeb).

PRZYMIERZE

- przyjęte formalnie zasady życia we Wspolnocie w celu wzrostu w Chrystusie, pogłębienia więzi członków i skuteczniejszego świadectwa (zawarte w  formule  Przymierza i regułach funkcjonowania Przymierza).

MAŁE GRUPY

- zapewniają podstawowy wzrost we wspólnocie (mozliwość uczestnictwa w małych grupach, będąc na etapie formacji wstępnej i stałej).

LIDER

- we wspólnocie jest jeden lider wybrany przez członków PRZYMIERZA, podejmuje on odpowiedzialność (kadencja 3 lata) za jedność i sprawy organizacyjne. Wraz z duszpasterzem odpowiada za Wspólnotę, jej rozwój i wizję.

GRUPA ODPOWIEDZIALNYCH

- Rada Pastoralna, animatorzy diakonii (spotkania odbywają się raz w miesiącu).

SYMPATYCY WSPÓLNOTY

- osoby nie w pełni uczestniczące w życiu Wspólnoty (osoby, które z wolnego wyboru nie przystąpiły do Przymierza oraz osoby na etapie formacji wstępnej i stałej).

© 2018 - 2020 Wspólnota Charyzmatyczna Wieczernik Miłosierdzia z Nidzicy

Projekt i wykonanie: stopthepo.com.pl