top of page

Struktura Wspólnoty

DUSZPASTERZ

- odpowiada za Wspólnotę, ukierunkowuje rozwój, formację, dba o jedność wewnętrzną i zewnętrzną z Biskupem i innymi wspólnotami.

DIAKONIA ROZEZNAJĄCA

- (z Duszpasterzem i Liderem) wybrana spośród członków Przymierza przez Lidera i Duszpasterza, max. 5 osób (spotkania w zależności od potrzeb).

GRUPA MISYJNA

- składa się z osób, które formują się zgodnie z programem ewangelizacyjnym SESA (Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja) oraz posługują w kursach formacyjnych. Osobą dbającą o wszelkie sprawy organizacyjne grupy misyjnej, podejmowane przez nią posługi, organizacją kursów, formacją poszczególnych członków, współpracą z duszpasterzem i liderem wspólnoty jest koordynator grupy.

LIDER

- we wspólnocie jest jeden lider wybrany przez tajne głosowanie członków wspólnoty, podejmuje on odpowiedzialność (kadencja min. 3 lata) za jedność i sprawy organizacyjne. Wraz z duszpasterzem odpowiada za Wspólnotę, jej rozwój i wizję.

GRUPA ODPOWIEDZIALNYCH

- diakonia rozeznająca oraz animatorzy diakonii. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, na których odbywa się, przedstawianie sprawozdań z działalności poszczególnych diakonii i prezentacja propozycji nowych dzieł.

bottom of page