top of page

Wieczernik Miłosierdzia

Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna

POTRZEBUJESZ

Modlitwy?

694 060 286

Zapisz się na kurs

O NAS

O nas

KATOLICKA WSPÓLNOTA CHARYZMATYCZNA WIECZERNIK MIŁOSIERDZIA
 

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4, 18-19). 

KATOLICKA

Kościół powszechny wyraza się w lokalnych wspólnotach,które pozwalają doświadczyć jedności wierzących z sobą, Biskupem i Papieżem.
 

•    Chę przeżywać moją jedność we wspólnocie budując ją w wierze Kościoła, który Jezus zbudował na fundamencie Apostołów. Znakiem tej jedności wiary jest uznanie w miłości autorytetu następcy św. Piotra - Biskupa Rzymu oraz Biskupa.

•    Chcę poznawać nauczanie Kościoła Katolickiego.

WSPÓLNOTA

Więzi między ludźmi, oparte na Jezusie i skierowane ku Niemu.

•    Chcę trwać we wspólnocie uczniów, czyli w Kościele uznając, że tylko taka forma jest drogą zbawienia, wzrostu i doświadczenia nowego życia, którą zaplanował Bóg. We wspólnocie chcę poznawać Jezusa i szukać światła do rozwiązywania moich osobistych i naszych wspólnych trudności.

•    Wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuje pomocy innych by wzrastać. Wiem, że spotkam grzeszników z ich słabościami i chcę ich kochać i im pomagać. Rozumiem wspólnotę jako relacje zbudowane na Skale, którą jest Jezus i chcę się włączyć w budowanie takiego „domu Bożego”.

•    Chcę kroczyć tą drogą poprzez wspólny udział w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie, formacji i dziełach wspólnoty by być przy Chrystusie z braćmi i siostrami w wierze.

CHARYZMATYCZNA

Charyzmaty (gr. charisma – dar łaski) – nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całej wspólnoty. Wspólnota jest więc charyzmatyczna, ponieważ otrzymuje wszystko w darze od Boga.


Pierwszym z  darów, pierwszym z  charyzmatów, jest właśnie bycie wspólnotą. Nie ma charyzmatu większego niż ten. Mówi o tym św. Paweł: "nie mówię tego ja – św. Paweł, który mówi: starajcie się o większe dary, a ja Wam ukażę drogę lepszą niż wszystkie, która jest drogą miłości”.  Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. 


Do charyzmatów zalicza się m.in. tzw. dary epifanijne, czyli nadzwyczajne:


•    dar języków (glosolalia) pojawiający się często w modlitwie jednoczesnej uczestników. Mimo spontanicznego charakteru modlitwy, ma ona przebieg pełen pokoju i harmonii. Wyraża się przez bezpojęciową ekspresję słowną płynącą z ust uczestników spotkania, choć niejednokrotnie zdarzały się przypadki modlitwy w językach w sensie filologicznym (występujących w rzeczywistości),


•    dar tłumaczenia języków – łączy się z darem języków; polega na wyjaśnieniu treści usłyszanego przed chwilą przesłania w językach,


•    dar proroctwa – nie polega na przepowiadaniu przyszłości (choć nieraz i tak się zdarza), lecz na przemawianiu w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania. Często słowa prorockie wypowiedziane na spotkaniu modlitewnym przemawiają ze szczególną mocą do zebranych, objawiając im prawdę o sobie,


•    dar rozeznania duchowego – pozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi,


•    dar uzdrawiania, czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga. Znaki cudownych uzdrowień potwierdzają prawdziwość przepowiadanej ewangelii o Jezusie.

WIECZERNIK

- Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (J 13,12)


- Bierzcie, to jest Ciało moje (Mk 14,22)


- Pokój wam! (J 20,19)


- Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29)


W tym miejscu rodzi się Kościół, zjednoczony braterską miłością. Tutaj, w „sali na górze” – jak przekazuje św. Marek Ewangelista (Mk 14,15) – Jezus zostawił nam przykazanie miłości .

MIŁOSIERDZIA

Wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizujemy i ufając w moc Ducha Świętego realizujmy wszelkie dzieła Miłosierdzia, na które pozwalają nam nasze siły. Naszą misją jest stać się żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej się z serca naszego Boga, poprzez Swój Kościół, dla rodzin i osób potrzebujących, ubogich materialnie i duchowo.

Zespół POWOŁANI

Uwielbienie jest najpiękniejszą i najdoskonalszą formą modlitwy.Wobec Boga naszego Najlepszego Ojca stajemy jak małe dzieci i dziękujemy Mu za to, że Jest naszym kochanym Tatusiem. Wielbimy Go za Jego Dobroć, Miłość i Miłosierdzie, pieśnią, głosem i dźwiękiem instrumentów. A On nasz Abba przychodzi do nas swych dzieci z darami, uwolnieniem, oczyszczeniem, uzdrowieniem i mocą błogosławieństw, bo On nas kocha i pragnie naszego szczęścia. Taki Wspaniały i Cudowny Jest nasz Bóg, który żyje i działa z mocą. On w Swoim Słowie przypomina nam o naszej tożsamości i dziedzictwie. „Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami Bożymi” – Ga 3, 26. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha Swego Syna, który woła „Abba, Ojcze”. Tak więc nie jesteś już niewolnikiem lecz synem, a jeśli synem to i dziedzicem z woli Boga” – Ga 4, 6-7. Uwielbienie Boga, zanurzenie w Jego Słowie i wypełnianie Go w codzienności przemienia nasze życie a wtedy mogę za św. Pawłem powtórzyć: „ Teraz zaś nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. – Ga 2, 20. Niech Słowo Boże będzie przewodnikiem przy słuchaniu modlitwy Uwielbienia Boga. Amen i Alleluja.

Tą płytą pragniemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu podziękować i uwielbiać Go za wszystko. Dziękujemy Bogu za życie, wiarę, miłość i nadzieję.Dziękujemy za Święty Kościół Katolicki, za papieża Franciszka, naszego księdza Arcybiskupa Józefa, za kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich, za katechetów i nasze rodziny. Szczególnie dziękujemy Bogu za naszą Matkę Maryję,Matkę Pięknej Miłości, która wprowadza Nas w tajemnice Bożego Miłosierdzia i przypomina w swych objawieniach w naszym warmińskim Gietrzwałdzie (1877 r.) i w Fatimie (1917 r.), że Bóg oczekuje na nasze nawrócenie i przemianę serca.Maryja przypomina „nie smućcie się bo Ja zawsze będę z wami” i prowadzi nas do Jezusa, ucząc życia w Duchu Świętym.   


Płyta jest owocem modlitwy Uwielbienia, którą od kilku lat prowadzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o 17.00. Wspólnota Charyzmatyczna Wieczernik Miłosierdzia z Nidzicy działająca przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.We Wspólnocie rodzą się nowe dzieła, wśród nich zespół uwielbienia „Powołani”, którego owocem pracy jest właśnie płyta. O zespole można opowiedzieć słowami jednej z wokalistek: Zebrałeś nas Boże, tak różnych, z tak wielu stron. Powołałeś do jedności i postawiłeś przy sobie, byśmy z pieśnią na ustach śmiało kroczyli do Ciebie i pełną piersią wołali: „Abba, cały jestem Twój”.


Wszystkim, którzy wspierali nas w trakcie nagrań pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie dobro i pomoc, za każdy gest życzliwości i każdą modlitwę i post.


Dziękujemy:
- Naszej Wspólnocie ,,Wieczernik Miłosierdzia" przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy, dzięki, której możemy wzrastać duchowo,
- Naszym rodzinom za cierpliwość i opiekę nad dziećmi w czasie naszej modlitwy i pracy. Kochamy was,
- producentom i montażystom, za wielką życzliwość
- Naszemu proboszczowi i pasterzowi, ks. Andrzejowi Midurze, który śmiało krocząc za natchnieniami Ducha Świętego bez reszty oddaje się w służbie Bogu i ludziom.
Owocem Jego posługi jest między innymi ta płyta. Dziękujemy, że jesteś. Kochamy Cię,
- Wszystkim słuchającym, śpiewającym i modlącym się z nami –Dziękujemy, że Jesteście.


Niech Bóg będzie Uwielbiony we Wszystkich Chórach Anielskich, Wszystkich Świętych i Błogosławionych.


Płyta została wydana do użytku wewnętrznego Kościoła dzięki życzliwości ks. Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.
Nidzica 2017 r.

POWOŁANI
MODLITWA

Akt zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

 

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.

Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociagać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!
Amen.

Kontakt z nami

Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna
Wieczernik Miłosierdzia
ul. Marii Konopnickiej 15
13-100 Nidzica

 

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

KONTAKT
bottom of page